Toni Di Napoli & Pietro Pato – laden zum Mitsingkonzert ein